Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Skip Navigation LinksDetalii

Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).

Dispoziţie de numire curator special care îl asistă sau reprezintă pe minor/interzis judecătoresc la dezbaterea procedurii succesoraleDispoziţie de numire curator special care îl asistă sau reprezintă pe minor/interzis judecătoresc la încheierea actelor de dispoziţie (vânzări, cumpărări, donaţii)Dispoziţie de numire curator special care îl asistă sau reprezintă pe minor la vânzarea unui bun aparţinând minoruluiDispoziţie de numire curator special care îl asistă sau reprezintă pe minor la acceptării unei donaţii în favoarea minoruluiAnchetă socială pentru încredinţare minor, stabilire domiciliu; stabilire şi modificare program de vizitare, pensie de întreţinereAnchetă socială pentru decădere din drepturi părinteştiAnchetă socială pentru minorii aflaţi în cercetare penalăAnchetă socială pentru minorii asupra cărora s-a instituit o măsură de ocrotireAdeverinţă pentru efectuare stagiului de practică pentru studenţiAnchetă socială pentru întreruperea sau amânarea executării pedepsei condamnaţilorAnchetă socială în baza L 487/ 2002 privind sănătatea mintală şi protecţia persoanelor cu tulburări psihiceAviz pentru încuviinţarea încheierii contractelor translative de proprietate de către persoana vârstnică, conform Legii nr. 17/2000Sesizări către instanţa de judecată privind instituirea curatelei asupra unei persoane majoreSesizări către instanţa de judecată privind încetarea curatelei instituite asupra unei persoane bolnave în cazul decesului acesteiaAnchetă socială pentru acordare de ajutor public judiciarAnchetă socială pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii și (după caz) a indemnizației de creștere a copiluluiAnchetă socială pentru acordare de burse pentru elevi şi studenţiProcedura efectuării anchetei sociale pentru acordarea drepturilor cuvenite copilului în situația părinților necăsătorițiInstituirea tutelei şi controlul exercitării tutelei persoanelor puse sub interdicție judecătorească