Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Acte necesare

  • Cerere de punere sub interdictie
  • Copie CI/BI bolnav
  • Copie CI/BI persoana propusă a fi numită tutore
  • Copii alte documente medicale
  • Copie extras carte funciară actual în cazul în care intimatul deţine un drept de proprietate sau un alt drept asupra unui imobil, dacă dreptul său asupra imobilului este înscris în cartea funciară
  • Copie act de proprietate pentru bunuri imobile detinute de intimat, dacă acestea nu sunt înscrise în cartea funciară
  • Dare de seama
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).