Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Serviciile oferite prin Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni

Centrul de Informaţii pentru cetăţeni oferă servicii specializate organizate pe posturi de lucru:

Postul de lucru nr. 1 – Informatii generale, curieri şi agenţi procedurali. Cetăţeanul este întâmpinat de un inspector care vine în sprijinul acestuia în vederea orientării către posturile de lucru, în funcţie de problematică, poate solicita informaţii despre activitatea primăriei şi a consiliului local.

Postul de lucru nr. 2 – Serviciul Relatii cu Asociatiile de Proprietari si Compartimentul Secretariat-Arhiva. Preşedinţii, respectiv membrii asociaţiilor de proprietari, pot obţine relaţii cu privire la legislaţia ce reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Înregistrarea solicitărilor venite din partea cetaţenilor care dorec copii xerox simple şi/sau conform cu orginalul din Arhiva primăriei se va face la postul de lucru nr. 3. Înregistrarea solicitărilor venite din partea cetaţenilor pe probleme juridice şi autoritate tutelară se face la posturile de lucru 3 şi 4.

Postul de lucru nr. 3 – Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar. Oferă asistenţă tehnică şi consiliere cetăţenilor pentru pregătirea documentaţiei necesare în vederea soluţionării problemelor de cadastru, fond funciar şi registru agicol. Tot la acest post, cetăţenii pot solicita şi obţine pe loc adeverinţe că deţin / sau nu teren agricol.

Postul de lucru nr. 4 și 5 - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial. Pentru obţinerea acordului de funcţionare, societăţile comerciale se vor adresa acestui post în vederea consilierii, asistării la depunerea documentaţiei. Tot aici, comercianţii pot solicita informaţii cu privire la ocuparea domeniului public.

Postul de lucru nr. 6 și 7 - Direcţia Relaţii Comunicare; Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente; Direcţia Economică; Biroul Audit Public Intern; Serviciul Informatic şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciul Achiziții Publice și înscrieri în audienţă.

Postul de lucru nr. 8 - Şef Serviciu, Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

Posturile de lucru nr. 9 şi 10 - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, Serviciul Amenajare Zone de Agrement, Compartimentul Transport şi Monitorizare, Serviciul Investiţii şi Compartimentul Implementare Proiecte.. Oferă informaţii şi asistenţă în domeniul activităţilor derulate de Direcţia Tehnică (amenajare drumuri publice şi siguranţa circulaţiei, zone de agrement, transport public, transport în regim de taxi, etc.). Totodată, cetăţenii pot solicita si obţine pe loc permise de liberă trecere zilnice, acorduri de ocupare a domeniul public cu materiale de constructii si/sau schele metalice.

Postul de lucru nr. 11 – Parcări rezidenţiale.Cetăţeanul este consiliat şi asistat în vederea informării şi depunerii actelor necesare pentru obţineria unui loc de parcare: rezidenţial, riveran şi/sau persoana cu handicap.

Postul de lucru nr. 12 – Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane. Cetăţeanul poate solicita si obţine pe loc adeverinţa de nomenclator stradal, totodată este asistat la pregătirea si depunerea documentaţiilor pentru obţinerea documentelor de amenajarea teritoriului (certificate de urbanism pentru dezlipire/dezmembrare, alipire/comasare imobile, scoatere din circuitul agricol atribuire şi/sau confirmare adresă stradală, branşamente/racorduri reţele edilitare etc.)

Posturile de lucru nr. 13 şi 14 – Serviciul Autorizări Construcţii. oferă servicii de informare şi asistenţă în domeniul arhitecturii, autorizării construcţiilor şi urbanismului (certificate de urbanism de informare, certificate de urbanism de dare în folosinţă, autorizaţii de construire / demolare, legalizare construcţii, etc.)