Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Acte necesare

 • Cerere din partea unei persoane fizice (aparţinător al bolnavului)
 • Cerere tip curatelă boală
 • Copie act de identitate pentru persoana bolnavă, domiciliată în municipiul Braşov
 • Certificat medical pentru persoana bolnavă, eliberat de medicul de familie sau acte medicale, în original şi copie
 • Cupon de pensie sau un document din care să rezulte veniturile persoanei bolnave
 • Copie act de identitate pentru persoana ce doreşte să fie numită curator
 • Adeverinţă medicală, de la medicul de familie, din care să rezulte că starea de sănătate a curatorului îi permite să îngrijească o persoană bolnavă
 • Listă de inventariere a bunurilor aparţinând bolnavului (dacă este cazul)
 • Declaraţie din partea membrilor de familie a bolnavului cu privire la instituirea curatelei şi acceptarea persoanei desemnate ca şi curator
 • Declaraţie curator boală
 • Declaraţie că este de acord cu instituirea curatelei din partea bolnavului, în cazul existenţei capacităţii de exerciţiu

Observatii

Solicitant: - Curatorul sau o altă persoana fizică (rudă cu bolnavul)
Formulare completate de solicitant
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).