Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
(0268) 405000 | contact@brasovcity.ro

regulament

INFORMAȚII GENERALE

Bugetarea participativă este un proces derulat de Primăria Brasov, prin care ideile şi inițiativele comunității brașovene se manifestă şi se transformă în realitate. Este un proces deschis, incluziv şi transparent prin care membrii comunității se implică direct în formularea deciziilor privind prioritățile de cheltuire a banilor din bugetul local.

Gândiți-vă la bugetul familiei dumneavoastră și la modul în care vă dobândiți și vă cheltuiți banii. Apoi imaginați-vă o familie de câteva mii de ori mai mare (comunitatea locală în care trăiți și munciți) care are de colectat și de cheltuit o sumă mai mare de bani (bugetul local).

Bugetarea participativă este un proces similar, care urmărește îmbunătățirea calității vieții din oraşul nostru, prin încurajarea cetățenilor să se implice în definirea priorităților şi a obiectivelor de investiții din bugetul local.

REGULAMENT - BUGETARE PARTICIPATIVĂ

CAPITOLUL 1
PRINCIPIUL DE BAZĂ

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Brasov într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunității din care fac parte.

CAPITOLUL 2
OBIECTIVE

Bugetarea participativă are următoarele obiective:
 1. Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Brasov.
 2. Creșterea gradului de asumare şi co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetățeni.
 3. Consolidarea democrației prin participarea cetățenilor la un exercițiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate.
 4. Creșterea transparenței activității administrației publice locale.

CAPITOLUL 3
DOMENIUL DE COMPETENŢĂ

Bugetarea participativă se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale Municipiului Brasov.

CAPITOLUL 4
PARTICIPANȚI

 1. Pot participa la procesul de bugetare participativă cetățenii care au domiciliul sau reședința în Municipiul Brasov sau cel puțin dețin o locuință in Municipiul Brasov şi au împlinit vârsta de 18 ani.

CAPITOLUL 5
ACCESUL IN PLATFORMA ONLINE

 1. Înregistrarea participanților în platforma online: înregistrarea se realizează pe platforma online www.bugetareparticipativa.brasovcity.ro, adaptată si pentru dispozitive mobile. Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota
 2. Accesul in platforma online: pentru acces se poate utiliza atât un cont nou creat în platforma www.bugetareparticipativa.brasovcity.ro (vezi punctul 1) cât și contul pe care cetățeanul deja îl deține în portalul de servicii electronice: https://extranet.brasovcity.ro

CAPITOLUL 6
CALENDARUL DE PARTICIPARE

Bugetarea participativă organizată în Municipiul Brasov în perioada 2019-2020 cuprinde următoarele etape:
 1. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermediul platformei www.bugetareparticipativa.brasovcity.ro
 2. Evaluarea, analiza tehnică şi legală a proiectelor de către municipalitate: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Brasov. În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor care sunt eligibile. Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetățenilor.
 3. Votul cetățenilor: votul are loc în două etape distincte, iar acțiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi urmează să fie cuprinse în bugetul Primăriei Municipiului Brasov.
 4. Anunțarea proiectelor câștigătoare
 5. Implementarea proiectelor de către municipalitate
Calendarul propus pentru etapele de mai sus este următorul:

23 decembrie - 16 februarie
Depunerea on-line a propunerilor de proiecte până la data de 16 februarie, conform Formularului.
Propunerea de proiect trebuie să întrunească o serie de condiții, conform Regulamentului.

17 februarie - 15 martie
Analiză și evaluare proiecte depuse.

16 martie - 15 aprilie
Proiectele depuse sunt supuse votului cetățenilor.

23 aprilie
Anunțarea proiectelor câștigătoare.

Începând cu 24 aprilie
Implementarea proiectelor.

 1. Pot fi înscrise propuneri de proiecte pe platforma online a bugetării participative, www.bugetareparticipativa.brasovcity.ro. Primăria Brasov va sprijini cetățenii în procesul de depunere, dacă este cazul.
 2. Persoanele care trimit propuneri sau care votează proiecte acceptă termenii şi condițiile în care funcționează platforma bugetării participative.
 3. Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit față de prevederile punctului 1 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.
 4. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:
  1. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației (amenajare de alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video)
  2. Amenajare de spații verzi și locuri de joacă (amenajarea, repararea, renovarea, înființarea acestora, întreținerea)
  3. Amenajare spatii publice (zone pietonale, piațete, mobilier stradal, iluminat public, etc – amenajare, înființare, reparare).
  4. Infrastructură culturală
  5. Infrastructură educațională
  6. Infrastructură de sănătate
  7. Infrastructură sportivă
  8. Digitalizare (proiecte IT menite să crească gradul de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții).
 5. Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spațială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
 6. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.
 7. În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice şi juridice urmează să fie efectuate modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerințele enunțate.
 8. În ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.
 9. Fiecare propunere ar trebui să se încadrează într-un cost total de cel mult 100.000 de euro (inclusiv TVA).
 10. Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetățeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai precisă a costurilor din partea serviciilor municipalității, pentru a putea fi supuse votului şi apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.
 11. Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipiului Brasov, deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.
 12. În urma analizei tehnice, Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.
 13. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii.

CAPITOLUL 7
ATELIERELE PARTICIPATIVE

 1. Atelierele participative au drept scop principal creșterea încrederii cetățenilor în puterea lor de a aborda şi de a rezolva problemele cu care se confruntă. În cadrul acestor ateliere, cetățenii participă la determinarea a ceea ce reprezintă o problemă pentru comunitatea lor, la identificarea priorităților, dar şi la identificarea opțiunilor de acțiune.
 2. Pot participa la atelierele participative cetățenii care au domiciliul sau reședința in Municipiul Brasov sau cel puțin dețin o locuință in Municipiul Brasov şi au împlinit vârsta de 18 ani.
 3. Calendarul atelierelor participative va fi publicat pe platforma www.bugetareparticipativa.brasovcity.ro.

CAPITOLUL 8
ANALIZA TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ A PROPUNERILOR DE PROIECTE

 1. Analiza tehnică şi juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Municipiului Brasov, ale cărei servicii verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament şi cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.
 2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice din partea Primăriei Municipiului Brasov, dacă este necesar.
 3. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
 4. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe platforma online www.bugetareparticipativa.brasovcity.ro.
 5. Echipa de analiză si evaluare a proiectelor este formată din cel puțin un reprezentant ale următoarelor departamente din cadrul Primăriei municipiului Brasov si reprezentanți ai Consiliului Local Brasov:
  1. Coordonare: Primarul municipiului Brasov
  2. Direcția Tehnică
  3. Direcția Arhitect Șef
  4. Direcția Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice
  5. Direcția Relații Externe, Cultură și Evenimente
  6. Direcția Relații Comunicare
  7. Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală
  8. Directia Economică
  9. Consilieri locali
 6. Toate propunerile și documentele care au fost atașate devin proprietatea Municipiului Brasov.

CAPITOLUL 9
VOTUL ŞI CALENDARUL PROCESULUI

 1. Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative www.bugetareparticipativa.brasovcity.ro.
 2. Votul are loc în două etape distincte.
  1. În prima fază de vot, fiecare cetățean înscris în portalul bugetării participative poate alege opt proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele opt domenii stabilite). În această etapă, se vor selecta maxim 24 de proiecte, primele trei proiecte clasate în funcție de numărul de voturi din fiecare domeniu vor intra automat în a doua etapă de vot, iar celelalte în funcție de numărul de voturi, indiferent de categoria din care fac parte.
  2. În a doua etapă, fiecare cetățean poate alege un singur proiect din cele maxim 24 stabilite în prima fază. La finalul celei de a doua etape de vot, vor fi selectate un număr de maxim 16 proiecte.
   Primul proiect din fiecare domeniu clasat în funcție de numărul de voturi va fi selectat automat, iar restul proiectelor vor fi selectate în ordinea numărului de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte.
 3. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma www.bugetareparticipativa.brasovcity.ro.

CAPITOLUL 10
PROIECTE CARE VOR FI IMPLEMENTATE

 1. Vor fi implementate proiectele cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare). Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul 2020.
 2. Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi. Primul proiect din fiecare domeniu (în funcție de numărul de voturi) va fi selectat automat, restul proiectelor urmând să fie ierarhizate în funcție de numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte.
 3. Vor fi implementate un număr de proiecte care se va încadra în alocația bugetară stabilită de Consiliul Local pentru anul 2020.

CAPITOLUL 11
PRECIZĂRI JURIDICE

 1. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma www.bugetareparticipativa.brasovcity.ro sau colectată de către Primăria Municipiului Brasov atunci când se utilizează platforma www.bugetareparticipativa.brasovcity.ro este supusă Politicii de Confidențialitate ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare a platformei www.bugetareparticipativa.brasovcity.ro. Platforma www.bugetareparticipativa.brasovcity.ro stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă.
 2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma www.bugetareparticipativa.brasovcity.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.
 3. Platforma www.bugetareparticipativa.brasovcity.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.
 4. Platforma www.bugetareparticipativa.brasovcity.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.
 5. Platforma www.bugetareparticipativa.brasovcity.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.
 6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.
 7. Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetățenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiții şi reparații propuse spre deliberare autorităților publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul municipiului revine Consiliului Local.