Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Acte necesare

  • Cerere tip pentru adeverință radiere construcție din CF
  • Copie act identitate (proprietarul/ii tabular/i)
  • Declarație olografă pe proprie răspundere a proprietarului/proprietarilor că nu știu în ce condiții a fost desființată construcția
  • Adeverință de la Direcția Fiscală care să ateste că imobilul nu figurează în evidențele fiscale
  • Extras CF in original (nu mai vechi de 30 zile)
  • Proces Verbal de constatare în 2 exemplare (se va semna de către solicitant, expert topograf autorizat și inspectorul ce face deplasarea pe teren)

Observatii

NOTĂ:
În cazul în care documentațiile sunt incomplete și/sau nu respectă ordinea menționată mai sus, documentațiile se vor restitui cetățenilor cu adresă de înaintare.
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).