Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Acte necesare

 • pentru Adeverință desființare:
  Cerere (semnată și completată de către proprietarul/ii tabular/i)
  Opis
  Copie act identitate
  Extras CF (original)
  Proces Verbal de recepție finală
  Memoriu de arhitectură
  Adeverință care să ateste achitarea cotelor parte datorate la ISC
  Anunț începerea lucărilor - PMBV
  Anunț începerea lucărilor - ISC
  Plan de în zonă
  Plan de situație
  Plan subsol
  Plan demisol
  Plan parter
  Plan etaj, mansardă, etc.

  Notă:
  Se depune documentația - 1 exemplar
  În cazul în care documentațiile și cereriile sunt incomplete și/sau nu respectă ordinea menționată mai sus, documentațiile se vor restitui cetățenilor cu adresă de înaintare.
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).