Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Acte necesare

  • Cerere tip A.C. / A.D. însoțită obligatoriu de anexe - completată integral
  • Extras CF de data recentă
  • Raport de expertiză tehnică, întocmit de către expert tehnic atestat

Taxe

Nu se plătesc taxe.

NOTĂ: Odata cu depunerea cererii pentru eliberarea autorizatiei pentru executarea lucrărilor in primă urgență, se va depune și documentația necesară eliberării certificatului de urbanism.
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).