Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Acte necesare

  • Cerere tip - Certificat Urbanism
    Cererea tip pentru emiterea certificatului de urbanism se va completa cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea explicita a scopului solicitarii actului, completată integral;
  • Extras de Carte Funciară în copie pentru informare, actualizat (nu mai vechi de 30 zile)
  • Extras de pe ortofotoplan, eliberat de OCPI Brașov
  • Plan de situație la una din scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500 pe care se vor trasa lucrările propuse întocmit de proiectant autorizat - 2 exemplare, din care un exemplar se returnează beneficiarului (dacă se poate se va atașa și în format .dwg sau .dxf)

Taxe

Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).