Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Acte necesare

  • Cerere tip certificat de nomenclatură stradală şi adresă
  • Extras de Carte Funciară de dată recentă (nu mai veche de 30 zile) - copie
    Extrasul de Carte Funciară se obţine de la O.C.P.I. - Biroul de Carte Funciară, str. Zizinului nr. 46A
  • Plan de încadrare în zonă
  • Plan topografic, ștampilat și semnat de către o persoană atestată în domeniu, ce va conține inventarul de coordonate al imobilului, în sistemul de proiecție stereografic 1970
  • Avizul comisiei de circulaţie, planşa vizată în copie -după caz
  • Chitanţele de plată a taxelor - copie
  • Copie document privind domiciliul/proprietatea: BI/CI; CUI societate comercială; act de proprietate; act de donație sau moștenire
  • Declarație pe proprie răspundere, privind adresa reală a imobilului - după caz

Taxe

Taxă: 10,00 lei
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).