Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 4, 5 şi 6.

Acte necesare

  • Acordul/Autorizaţia de Funcţionare, în original a solicitantului, cu semnarea declaraţiei pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art.292- Cod Penal, precum că nu s-au înregistrat schimbări în condiţiile ce au stat la baza autorizării, dată de reprezentantul legal al agentului economic pe verso-ul Acordului/Autorizaţiei de Funcţionare
  • Certificatul de neurmărire fiscală privind debitele şi alte datorii către bugetul local al municipiului, aflat în termenul de valabilitate. Agenții economici care nu dețin certificat fiscal, vor solicita ca acest document să fie obținut de către Primăria Municipiului Brașov pentru agentul economic.
  • Acte, documente actualizate, în situaţia în care termenele de valabilitate au expirat (după caz)
  • În cazul în care activitatea la punctul de lucru depăşeşte ora 22,00 se va prezenta obligatoriu acordul notarial al vecinilor direct afectaţi, conform prevederilor HCL nr.432/2007
  • Copie după dovada plăţii taxei de avizare prevăzută de lege la ridicarea acordului
  • Cerere tip viză anuală
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).