Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii


LOCURI DE VECI - BENEFICIARI AI LEGII NR. 341/2004
Legea "recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei romane din decembrie 1989." (fosta lege nr.42/1990 - abrogata)
*Art.5, alin.1 lit."h" "atribuirea, fără plată, a locului de veci"
*Prin H.G. 1412/2004 (Norme metodologice), art.35, alin.1 " atribuirea, fără plată, a locului de veci se face, LA CEREREA BENEFICIARILOR, fără a se solicita îndeplinirea unor condiţii suplimentare"

Acte necesare

  • Cerere tip
  • Actul de identitate (original și copie xerox)
  • Certificat de revoluţionar preschimbat (original și copie)
  • Brevet conferit prin Decret de Preşedintele României
  • Adeverinţă de la Asociaţia de Revoluţionari al cărei membru este

Observatii

Notă: Se vor verifica copiile actelor necesare solicitării cu originalele, după care se menţionează pe copia Xerox, "conform cu originalul", data şi semnătura persoanei care preia documentele.
Actele în original se restituie solicitantului.
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).