Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr.4

LOCURI DE VECI - conform Decretului-Lege nr. 118/1990
- privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
" Art.6, alin.2, lit."g" "acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci"

Acte necesare

  • Cerere tip
  • Actul de identitate (original și copie xerox)
  • Hotărârea emisă de Casa Judeţeană de Pensii Braşov – Comisia pentru aplicarea Decretului-Lege nr.118/1990 (original și copie xerox)
  • Cupon de pensie ( în care este specificat cuantumul pensiei primite conform Decretului-Lege nr. 118/1990 sau Decizia de Pensie pentru limită de vârstă, în care este menţionat şi cuantumul stabilit a fi primit conform Decretului-Lege nr. 118/1990)

Observatii


Notă: Se vor verifica copiile actelor necesare solicitării cu originalele, după care se menţionează pe copia Xerox, "conform cu originalul", data şi semnătura persoanei care preia documentaţia.
Actele în original se restituie solicitantului.
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).