Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr.4

LOCURI DE INHUMARE - BENEFICIARI AI LEGII NR. 44/1994 - privind Veteranii de Război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.
*Art.17, alin.3: "veteranilor şi văduvelor de război li se asigură în mod gratuit locuri de înhumare în cimitirele militare şi civile sau incinerare, după caz."

Acte necesare

Observatii

Notă: Se vor verifica copiile actelor necesare solicitării cu originalele, după care se menţionează pe copia Xerox, "conform cu originalul", data şi semnătura persoanei care preia documentaţia.
Actele în original se restituie solicitantului.

În cazul în care beneficiarul legii a decedat în momentul solicitării, pe lângă actele menţionate mai sus, la dosar se mai depun xerocopii şi după următoarele acte:
 • Actul de identitate al persoanei prezentate pentru solicitare;
 • Certificatul de deces al beneficiarului legii;
 • Adeverinţă de inhumare.
  (verificate şi vizate pentru conformitate)

  În această situaţie, cererea va avea altă formă, în sensul că o altă persoană solicită loc de veci pentru "defunctul" beneficiar al legii nr.44/1994.
  Plată rapidă
  folosind cheia de securitate
  Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).