Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea documentaţiilor posturile 12, 13 și 14.

Acte necesare

  • Cerere tip completată şi semnată de către toţi proprietarii tabulari ai imobilului
  • Extras de Carte Funciară în copie pentru informare, actualizat
  • Plan de situaţie elaborat pe suport topografic, la scările 1/5000 până la 1/500, cu reprezentarea lucrării solicitate
  • Schiţă de Carte Funciară – copie
  • Chitanţele de plată a taxelor: taxa pentru certificat se calculează în funcţie de suprafaţa terenului;

Observatii


Etapă următoare:
Întăbularea operaţiunii în Cartea Funciară prin notarul public;
Extrasul de Carte Funciară se obţine de la: O.C.P.I. – Biroul de Carte Funciară Braşov, str. Zizinului nr. 46
Planurile de situaţie se obţin de la firmele de specialitate.
Taxele se plătesc la casierie, la parterul clădirii.
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).