Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr.4

Acte necesare

 • Cerere – se va nota şi zona (strada) în care se află imobilul ce face obiectul ofertei de donaţie
 • Ofertă de donaţie în original încheiată în formă autentică (la un notar public) cu imobilul dezmembrat
 • Extras de carte funciară, de dată recentă, al terenului ce face obiectul donaţiei - copie
 • Plan de amplasament şi delimitare cu încadrarea în zonă a imobilului donat
 • Carte de identitate sau buletin de identitate în copie

Observatii

Notă:
 • imobilul ce face obiectul ofertei de donaţie trebuie să fie dezmembrat, operarea în evidenţele de Carte Funciară putându-se realiza numai după efectuarea dezmembrării acestuia
 • dacă oferta de donaţie se face prin mandatar trebuiesc depuse în copie legalizată sau original al procurii, precum şi copie după C.I/B.I al mandatarului
 • oferta de donaţie poate fi acceptată fără sarcini (ipotecă; garanţii etc.)
 • oferta de donaţie în original precum şi toate celalalte documente anexate vor fi înaintate spre analiză şi decizie Consiliului Local Braşov
  Plată rapidă
  folosind cheia de securitate
  Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).