Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr.4

Acte necesare

  • Cerere care să conţină preţul de vânzare al imobilului
  • Acordul Ministerului Culturii şi Cultelor – Direcţia pentru Cultură şi Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Braşov (str. M. Weiss nr. 22)
  • Extras de Carte Funciară în original şi de dată recentă
  • Copie dupa actul de identitate CI/BI sau actele de constituire ale persoanei juridice
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).