Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr.3

Acte necesare

  • Cerere
  • Extras de Carte Funciară nu mai vechi de 30 de zile – original+copie
  • Contractul de vânzare-cumpărare – 2 copii
  • Timbru fiscal de 2 lei. (dublu exemplar)

Observatii


Persoane fizice/juridice
Cerere de mână (dublu exemplar)
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).