Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14..

Acte necesare

  • Cerere pentru regularizarea taxei de autorizaţie de construire
  • Formular tip completat integral cu valoarea finală a construcţiei rezultată după execuţie
  • Documentaţie postcalcul realizat în preţuri actualizate la momentul recepţiei la terminarea lucrărilor (documentele doveditoare necesare care vor însoţi declaraţiile valorice privind valoarea finală a lucrărilor pot fi: raport de evaluare întocmit de expert evaluator atestat, deviz final al lucrărilor întocmit de constructor şi acceptat de beneficiar, nota contabilă întocmită de contabil şi însuşită de beneficiar , potrivit art. 76 alin 2 lit. a din Ord. 839/2009
  • Dovada regularizării taxei conform art. 30 alin. 1, 2, 3 al Legii nr. 50/1991 rep şi art. 43 al Legii nr. 10/1995 rep, aplicate la valoarea finală a investiţiei şi datorate Inspectoratului de Construcţii Braşov

Observatii

Solicitant
- persoană fizică
- persoană juridică

NOTĂ Declarația cu valoarea reală a construcțiilor executate, în vederea regularizării taxei pentru autorizația de construire se înaintează de către beneficiariii autorizațiilor de construire emise de Primăria Municipiului Brașov, în termen de 15 zile de la terminarea lucrărilor.
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).