Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14..

Acte necesare

  • Cerere de mână prin care se solicită regularizarea taxei
  • Copie după autorizaţia de construire 1 ex
  • 1 formular tip completat integral cu valoarea finală a construcţiei rezultate după execuţie
  • Valoarea finală se declară pe propria răspundere sub sancţiunile prevăzute de art. 292 Cod Penal. Pentru regularizarea taxei de AC titularul va prezenta o documentaţie cuprinzând un postcalcul (susţinut de documente) realizat în preţuri actualizate la momentul recepţiei la terminarea lucrărilor pe baza indicilor preţurilor de consum comunicate de Institutul Naţional de Statistică din care să rezulte valoarea finală a investiţiei.

Observatii

Solicitant
- persoană fizică
- persoană juridică
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).