Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.9 și nr.11.

Acte necesare

  • Cerere
  • Documente privind domiciliul / rezidenţa, respectiv: copie B.I./C.I. sau act de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparţinând Asociaţiei de 5 proprietari/locatari şi act de donaţie sau moştenire
  • Copie certificat înmatriculare a autovehiculului deţinut în proprietate sau folosinţă
  • Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat în formă autentică cu excepţia rudelor de gradul I
  • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul)
  • Dovada că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii nr.189/2000 sau orice alte documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor alte acte normative şi Hotărâri ale Consiliului Local Braşov (dacă este cazul)
  • Cuponul de pensie (soţ+soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor
  • Declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public
  • Cerere tip atribuire loc de parcare
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).