Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr.4, 5 şi 6

Acte necesare

  • Copie după Statutul Organizaţiei
  • Copie după actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului aflat în termen de valabilitate
  • Copie Certificat de Urbanism (după caz)
  • Cerere tip ocupare domeniul public
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).