Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 4, 5 şi 6

Acte necesare

  • Cerere tip ocupare domeniul public
  • Copie după actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului aflat în termen de valabilitate
  • Certificat de neurmărire fiscală emis de Direcţia Fiscală Braşov, aflat în termenul de valabilitate. Agenții economici (Persoanele) care nu dețin certificat fiscal, vor solicita ca acest document să fie obținut de către Primăria Municipiului Brașov pentru agentul economic.
  • Copie după documente care atestă pregătirea profesională în domeniu
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).