Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr. 12..

Acte necesare

  • Cerere tip
  • Declaraţie - Atribuire Adresă Stradală
  • Copie document privind domiciliul / proprietatea: B.I. / C.I; copie CUI în cazul societăţilor comerciale; act de proprietate; act donaţie sau moştenire
  • Copie extras C.F. actualizat (nu mai vechi de 30 de zile)
  • Plan de situaţie cu inventarul de coordonate şi/sau schiţa de carte funciară cu vecinătăţile imobilului-case
  • Plan de încadrare în zonă
  • Declaraţie pe propria răspundere, privind adresa reală a imobilului pentru care se solicită adeverinţa
  • Dovada achitării taxelor ( 10,00 lei + 1,50 lei + 5,50 lei)

Taxe


Taxele se plătesc la caseriile Direcţiei Fiscale Braşov.

Observatii


Extrasul de Carte Funciară se obţine de la O.C.P.I. – Biroul de Carte Funciară Braşov, str. Zizinului nr. 46
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).