Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14..

Acte necesare

  • Extras de Carte Funciară în copie pentru informare, actualizat
  • Avize/studii solicitate prin certificatul de urbanism
  • Proiectul, în original, în 2 exemplare: Deviz general; Referat de verificare; Memoriu tehnic; Caiet de sarcini (după caz); Piese desenate;
  • Proiect de refacere a zonelor afectate de lucrare, original, 2 exemplare

Taxe


Chitanţele de plată a taxelor (se plătesc la casierie, parter): 1% din valoarea lucrărilor (din devizul general) – taxă pentru autorizaţie;

Observatii

Solicitant
- persoană fizică
- persoană juridică

Formulare completate de solicitant
- Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de construire.
ATENŢIE! Cu excepţia cererii (poziţia 1 – opis) şi a copiilor chitanţelor, pentru mai multă operativitate, documentele se vor prezenta în dublu exemplar, în două dosare separate, în ordinea menţionată mai sus. Vă mulţumim!
Etapa următoare:
Obţinerea autorizaţiei pentru săpătură (de la Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice – posturile nr. 9 sau 10)
Extrasul de Carte Funciară se obţine de la: O.C.P.I. – Biroul de Carte Funciară Braşov
Str. Zizinului nr. 46
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).