Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14..

Acte necesare

  • Cerere tip - pentru AVIZARE tema proiectare PUD-PUZ
  • Tema de proiectare semnată de beneficiar - piese scrise, piese desenate şi volumetrie
  • Certificatul de urbanism (CU) – copie
  • Extras de Carte Funciară în copie pentru informare, actualizat
  • Schiţă de Carte Funciară – copie
  • Plan de situaţie elaborat pe suport topografic, la scările 1/5000 până la 1/500

Observatii


Etape următoare:
Aprobarea documentaţiei P.U.D./ P.U.Z.
Extrasul de Carte Funciara se obţine de la O.C.P.I. – Biroul de Carte Funciară Braşov, str. Zizinului nr. 46
Planurile de situaţie se obţin de la firmele de specialitate
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).