Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14..

Acte necesare

  • Cerere tip - pentru AVIZARE tema proiectare PUD-PUZ
  • Certificatul de urbanism (CU), în termen de valabilitate – copie
  • Extras de Carte Funciară în copie pentru informare, actualizat (nu mai vechi de 30 zile)
  • Tema de proiectare semnată de beneficiar cuprinzând:
  • parte scrisă – cu prezentare pe scurt a obiectului lucrării și argumentarea încadrării în prevederile certificatului de urbanism.
  • parte desenată:
  • - cu prezentarea conceptului propus sau a variantelor de mobilare propuse în raport cu funcțiunea zonei și modul specific de construire stabilit prin certificatul de urbanism – în plan;
    - ilustrări relevante pentru integrarea propunerii urbanistice în raport cu vecinătățile – ilustrare volumetrică, desfășurate stradale, secțiuni etc.

Observatii

NOTĂ: Piesele desenate vor fi realizate pe suport topografic actualizat, în conformitate cu legislația în vigoare.
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).