Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14..

Acte necesare

 • Cerere tip - pentru Aprobare_PUD_PUZ
 • Copia documentaţiilor pe suport digital, fişier format *.DWG (pentru compatibilitate GIS) - Cerinţe: regulament urbanism, memoriu, planşă de reglementări, planşa cu reţele edilitare, planşa cu regimul juridic, planşa de încadrare în PUZ sau localitate, planşa cu situaţia existentă, (piese scrise şi desenate)
 • Certificatul de urbanism (CU) – copie
 • Tema de proiectare avizată – dacă acest lucru este solicitat prin certificatul de urbanism
 • Studiul geotehnic – copie
 • Ridicare topografică – copie (vizată de O.C.P.I. Braşov)
 • Avizele solicitate prin CU, cu planşele aferente – copii
 • Proiectul în original - 3 exemplare, din care unul se returnează beneficiarului
 • Chitanţe de plată a taxelor (copie)
 • Extras de carte funciară de dată recentă – nu mai vechi de 6 luni – copie
 • Schiţă de carte funciară – copie

Observatii


Etapă următoare:
Obţinerea autorizaţiei de construire.
Extrasul de Carte Funciara se obţine de la O.C.P.I. – Biroul de Carte Funciară Braşov, str. Zizinului nr. 46
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).