Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.8, nr. 9 și nr. 10.
În cazul în care pe perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi, transportatorul autorizat deţinător al unui autovehiculul taxi deţinut în temeiul unui contract de leasing devine proprietar, se impune modificarea autorizaţiei taxi pe baza unei documentaţii ce trebuie să conţină:

Acte necesare

Taxe

Dovada achitării a tarifului de modificare - 80 lei Cont RO74TREZ13121160203XXXXX06 - H.C.L. 1004/2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Primăria Municipiului Braşov pentru acordarea autorizaţiilor în domeniul seviciilor de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere

Observatii

 • Dacă se modifică numărul de înmatriculare al autovehiculului taxi este necesar ca transportatorul autorizat să comande un nou set de ecusoane (cu condiţia achitării contravalorii acestuia) şi să solicite modificarea listei de tarife.
 • La eliberarea autorizaţiei taxi modificată transportatorul autorizat este obligat să predea setul de ecusoane vechi, dacă este cazul;
  NOTĂ:
  Autorizaţia taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat, autorizaţia taxi se retrage, cf. Art. 21 alin. 5 din Ordinul M.I.R.A. nr. 356/2007.
  Plată rapidă
  folosind cheia de securitate
  Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).