Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.8, nr. 9 și nr. 10.
Transportatorul autorizat poate să îşi înlocuiască, la cerere, autovehiculul deţinut, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing pentru care a obţinut o autorizaţie taxi, cu un alt autovehicul deţinut în aceleaşi condiţii, în urmatoarele cazuri:
a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice, morale, deteriorarii sau furtului;
b) autovehiculul a fost casat;
c) autovehiculul a fost instrainat;
d) autovehiculul inlocuitor are o vechime mai mica si obtine un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le indeplineste

si in urmatoarele conditii:
a)indeplineste cel putin acelasi punctaj ca autovehiculul inlocuit privind criteriile de departajare ;
b) are vechimea de la data fabricatiei cel mult egala cu vechimea autovehiculului inlocuit, dar nu mai mult de 10 ani;
c) are culoarea alba integral;

Acte necesare

 • Cerere tip înlocuire auto
 • Copie după autorizaţia de transport
 • Autorizaţia taxi în original
 • Copie după certificatul de înmatriculare (cu ITP Taxi - valabil) şi după cartea de identitate a autovehicului deţinut în proprietate sau - Copie după certificatului de înmatriculare (cu ITP Taxi - valabil), a cărţii de identitate şi a contractului de leasing a autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing
 • Copie după certificatul de agreare valabil
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local şi în care să figureze autovehiculul pentru care se eliberează autorizaţia taxi (cu excepţia autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing operaţional) (Direcţia Fiscală: str. Dorobanţilor nr. 4)
 • Declaraţie pe propria răspundere privind criteriile de departajare pentru autovehiculul înlocuitor
 • Declaraţie pe propria răspundere privind dispecerul taxi

Taxe

Dovada achitării a tarifului de înlocuire - 80 lei Cont RO74TREZ13121160203XXXXX06 - H.C.L. 1004/2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Primăria Municipiului Braşov pentru acordarea autorizaţiilor în domeniul seviciilor de transport în regim de taxi şi de transport în regim de inchiriere

Observatii

Dacă se modifică numarul de înmatriculare al autovehiculului taxi este necesar ca transportatorul autorizat să comande un nou set de ecusoane (cu condiţia achitării contravalorii acestuia) şi să solicite modificarea listei de tarife;
La eliberarea autorizaţiei taxi modificată transportatorul autorizat este obligat să predea setul de ecusoane vechi, dacă este cazul;

NOTĂ:
 • Autorizaţia taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat, autorizaţia taxi se retrage, cf. Art. 21 alin. 5 din Ordinul M.I.R.A. nr. 356/2007.
  Plată rapidă
  folosind cheia de securitate
  Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).