Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.9 și nr.10.

Acte necesare

  • Cerere tip modificare autorizaţie
  • Autorizaţia de transport (original)
  • Autorizaţii taxi (original) …….buc (în cazul schimbării denumirii)
  • Certificatul de înregistrare şi certificatul constator– oglinda firmei eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, republicată
  • Certificat de atestare fiscală, din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local
  • Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane în regim de taxi(original)

Taxe

Dovada achitării tarifului de modificare - 300 lei - cont RO74TREZ13121160203XXXXX11 - H.C.L. 1004/2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Primăria Municipiului Braşov pentru acordarea autorizaţiilor în domeniul seviciilor de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere.
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).