Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.9 și nr.10.
Pentru avizare P.U.Z. se va prezenta documentatia conform continutului-cadru aprobat prin Ordinul nr.176/N/2000 al MLPAT, privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ-ului (Reglementari).

Acte necesare

  • Cerere (în care se specifică numele, adresa şi telefonul de contact al solicitantului) care să conţină descrierea solicitării
  • Copia Certificatului de Urbanism, valabil
  • Copia extrasului Carte Funciară - nu mai vechi de 3 luni
  • Memoriu de prezentare
  • Planşa privind încadrarea în teritoriu
  • Documentaţie conform prevederilor Ordinului MLPAT nr. 176/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice ; Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al PUZ;, indicativ GM-010-2000, întocmită pe suport topografic în sistem de referinţă Marea Neagră 1975 şi sistem de proiecţie stereografic 1970, conform prevederilor Ordinului M.A.P. nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, actualizat; ridicarea topografică va fi vizată de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov

Observatii

Toate planşele prezentate vor purta în partea dreapta jos, cartuşul de identificare şi semnăturile elaboratorilor.
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).