Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Acte necesare

 • 3 poze tip B.I. (cu margine albă 7 mm);
 • Certificat de naştere, original și copie;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul), original și copie;
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
 • Actul de spaţiu, original și copie;
 • Hotărârea judecătorească definitivă sau certificatul de divorţ şi convenţia privind minorii, dacă este cazul, în original şi copie (pt. hotărârile judecătoreşti pronunţate în străinătate se face dovada înscrierii în registrele de stare civilă, iar cele care au ca obiect încredințarea minorilor trebuie recunoscute de către instanța judecătorească din România);
 • Certificat de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie
 • Cartea de alegator (daca este cazul);
 • Dosar plic.

Taxe


Taxa pentru eliberare C.I.P. în valoare de 1 leu (platita la casieria S.P.C.L.E.P. Brasov);

Plata prin SMS
Următoarele taxe pot fi achitate și prin SMS la numărul de telefon scurt 7530 după cum urmează:
 • Pentru taxa de carte de identitate de 7 lei mesaj cu textul BVCI urmat de CNP-ul persoanei
 • Pentru taxa de carte de identitate provizorie de 1 leu mesaj cu textul BVCIP urmat de CNP-ul persoanei
 • Pentru taxa de arhiva de 15 lei mesaj cu textul BVTA urmat de CNP-ul persoanei
 • Pentru taxa furnizare date de 5 lei se trimite mesaj cu textul BVTF urmat de CNP-ul persoanei

 • Taxele pentru serviciile prestate de S.P.C.L.E.P. Braşov pot fi achitate şi cu card bancar prin intermediul POS-ului instalat la casieria instituţiei.

  Plata prin contul de Trezorerie
  S.P.C.L.E.P. Brașov, C.U.I. 17773744
  Cont Trezorerie: RO15TREZ13121G330800XXXX

  Observatii


  - în cazul în care solicitantul nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate, i se va elibera C.I.P. având drept motiv lipsa act spaţiu sau lipsă acte stare civilă.
  Important;
  1. certificatele de stare civilă, senţinta de divorţ, precum şi actul de spaţiu se vor prezenta în original şi copie xerografiată;
  2. în cazul în care se solicită eliberarea cărţii de identitate datorită schimbării pe cale administrativă a numelui sau prenumelui se va prezenta şi dispoziţia prin care s-a aprobat schimbarea de nume în original şi copie xerografiată.
  Plată rapidă
  folosind cheia de securitate
  Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).