Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.9, 10 și nr.11

Acte necesare

  • Copie a Certificatului de Urbanism pentru branşament
  • Copie după Avizele deţinătorilor de reţele însoţite de planşe
  • Plan de situaţie care să conţină branşamentul trasat care se va executa şi să conţină profilul transversal pentru branşament
  • Memoriu tehnic pentru lucrarea de branşament
  • Copie după Autorizaţia de construire a imobilului (dacă imobilul este nou) - sau extras C F actualizat, pentru construcţiile vechi
  • Cerere pentru eliberarea Avizului de principiu
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).