Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14..

Acte necesare

  • Extras de Carte Funciară în copie pentru informare, actualizat
  • Plan de situaţie elaborat pe suport topografic, la scările 1/5000 până la 1/500, cu reprezentarea lucrării solicitate
  • Cerere tip - Certificat Urbanism
    Cererea tip pentru emiterea certificatului de urbanism se va completa cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea explicita a scopului solicitarii actului

Taxe

Chitanţele de plată a taxelor: taxă pentru certificat se calculează în funcţie de suprafaţa terenului;
Taxele se plătesc la casierie, la parterul clădirii.

Observatii

Solicitant
- persoană fizică
- persoană juridică
Etape următoare:
Întăbularea operaţiunii în Cartea Funciara prin notarul public;
Extrasul de Carte Funciară se obţine de la: O.C.P.I. – Biroul de
Carte Funciara Braşov, str. Zizinului nr. 46;
Planurile de situaţie se obţin de la firmele de specialitate.
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).