Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14..

Acte necesare

  • Extras de Carte Funciară în copie pentru informare, actualizat
  • Documentaţia tehnică pentru operaţiunea solicitată în minim 4 exemplare (din care minim 3 originale) + CD
  • Cerere tip - Certificat Urbanism
    Cererea tip pentru emiterea certificatului de urbanism se va completa cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea explicita a scopului solicitarii actului

Taxe

Chitanţele de plată a taxelor: taxă pentru certificat se calculează în funcţie de suprafaţa terenului; 2 lei – taxă formular.
Taxele se plătesc la casierie, la parterul clădirii.

Observatii

Solicitant
- persoană fizică
- persoană juridică
Etape următoare:
Întabularea operaţiunii în Cartea Funciară prin notarul public;
Extrasul de Carte Funciară se obţine de la: O.C.P.I. - Biroul de Carte Funciară, str. Zizinului nr. 46, Braşov;
Documentaţia tehnică se obţine de la firmele de specialitate;
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).