Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 4, 5 şi 6

Acte necesare

 • Copie după Codul Unic de Înregistrare (C.U.I.) al agentului economic
 • Copie după CUI sau Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului privind punctul/punctele de lucru (dupa caz)
 • Copie după actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului aflat în termen de valabilitate
 • Certificat de neurmărire fiscală emis de Direcţia Fiscală Braşov, aflat în termenul de valabilitate. Agenții economici (Persoanele) care nu dețin certificat fiscal, vor solicita ca acest document să fie obținut de către Primăria Municipiului Brașov pentru agentul economic.
 • Copie Certificat de Urbanism (după caz)
 • Plan de situaţie cotat faţă de repere fixe din care să reiasă suprafaţa ocupată şi poziţionarea exactă a amplasamentului
 • Foto amplasament şi simulare foto a obiectelor care se vor amplasa pe locaţia solicitată
 • Cerere tip ocupare domeniul public
 • Avizul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) sau a autorităților prevăzute de H.G. nr. 1.102/2002 în cazul ocupării domeniului public cu echipamente pentru agrement după caz
 • Fluturași, pliante și alte materiale publicitare în format original
 • Autorizație de securitate la incendiu (după caz)
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).