Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru depunerea documentaţiei, obţinerea de informaţii de specialitate şi eliberarea certificatului de urbanism aveţi două variante:
1. DIRECT: Să depuneţi documentaţia şi să obţineţi Certificatul de urbanism prin Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, posturile 13 si 14, conform programului de lucru cu cetăţenii.
2. ON-LINE: Să depuneţi documentaţia şi să obtineţi Certificatul de urbanism fără a vă deplasa la Primaria Braşov.
- Completaţi toate informaţiile din formular, ataşaţi documentele semnate şi scanate, apoi trimiteţi formularul online
-Veţi primi dispoziţia de plată în secţiunea "Situaţia fiscală" din portal
-Efectuaţi plata electronică
-Veţi primi numărul de înregistrare în secţiunea "Documentele mele" din portal
-Veţi putea urmări stadiul rezolvării documentului
-Veţi fi notificat pe e-mail când Primaria Braşov v-a expediat Certificatul de urbanism prin poştă

Acte necesare

  • Cerere tip - Certificat Urbanism
    Cererea tip pentru emiterea certificatului de urbanism se va completa cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea explicita a scopului solicitarii actului, completată integral;
  • Extras de Carte Funciară în copie pentru informare, actualizat (nu mai vechi de 30 zile)
  • Extras de pe ortofotoplan, eliberat de OCPI Brașov
  • Soluția tehnică a furnizorului
  • Plan de situație la una din scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500 pe care se vor trasa lucrările propuse întocmit de proiectant autorizat - 2 exemplare, din care un exemplar se returnează beneficiarului (dacă se poate se va atașa și în format .dwg sau .dxf)

Taxe

- taxă eliberare certificat de urbanism.
Taxă pentru certificat se calculează în funcţie de suprafaţa terenului afectat de lucrare. Valoarea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban. Nivelurile aplicabile pentru anul fiscal 2021: - Până la 150 mp, inclusiv - 6,60 lei
- Între 151 si 250 mp, inclusiv - 7,70 lei
- Între 251 si 500 mp, inclusiv - 9,90 lei
- Între 501 si 750 mp, inclusiv - 13,20 lei
- Între 751 si 1000 mp, inclusiv - 15,39 lei
- Peste 1000 mp, - 15,39 lei + 0,01 lei mp pentru fiecare mp care depăşeşte 1000 mp

Taxă de 0,1% din valoarea de impunere fiscală

Observatii

Solicitant:
- persoană fizică
- persoană juridică
Extrasul de Carte Funciară se obţine de la: O.C.P.I. - Biroul de Carte Funciară Braşov, str. Zizinului nr. 46 sau online;
Planurile de situaţie se obţin de la firmele de specialitate;
Taxele se plătesc la casierie, la parterul clădirii sau online.
NOTA:Prin Certificatul de urbanism se pot solicita împreună extinderea branșamentele dorite de dvs., cum ar fi: APA-CANAL, ELECTRICITATE, GAZ, TELEFONIE
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).