Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Acte necesare

Taxe


1. Taxă de arhivă - 15 lei - pentru eliberarea certificatelor şi dovezilor de stare civilă aflate în arhiva proprie, conform Art.1 din H.C.L. 838/2010 - se achită la Casieria S.P.C.L.E.P. (camera 46)
2. Taxă de urgenţă - 200 lei - pentru eliberarea în termen de 48 de ore de la data înregistrării cererii, a certificatelor şi dovezilor de stare civilă precum şi a copiilor după documentele primare aflate în arhiva proprie, conform H.C.L. 838/2010 - se achită la Casieria S.P.C.L.E.P. (camera 46)
3. Taxă eliberare copii după documentele primare aflate în arhiva proprie - 4 lei;

Observatii

Preschimbare - înlocuirea certificatelor de stare civilă de tip vechi, cu certificate internaţionale. Actele necesare pentru preschimbare sau pentru duplicate, se depun la Biroul Arhivă din cadrul Serviciului de Stare Civilă.
Solicitant
- persoană fizică
Formulare completate de solicitant:
- Cerere de eliberare a certificatului de stare civilă.

NOTĂ - Persoanele a căror naştere a fost înregistrată în Braşov, care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate şi nu se prezintă personal, pot solicita eliberarea certificatului de celibat şi prin împuternicit cu procură specială, legalizata de notari publici din ţările emitente, care au aplicată o APOSTILĂ, (ştampilă specială) conform Convenţiei de la Haga, sau eliberată de misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României din statul de reşedinţă.

SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE
PIERDEREA , FURTUL SAU DETERIORAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ SE SANCŢIONEAZĂ CU AMENDĂ CONTRAVENŢIONALĂ CUPRINSĂ ÎNTRE 100 ŞI 200 LEI CONFORM LEGII NR. 119/1996 REPUBLICATĂ, CU PRIVIRE LA ACTELE DE STARE CIVILĂ.

Adresă: B-dul. Eroilor, nr. 8
Telefon: +40 268 416.550 tasta 9 int. 182, +40 268 405.000 tasta 9 int. 182
E-mail: arhiva@spclepbv.ro
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).