Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Acte necesare

  • Cererea de divorţ pe cale administartivă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se afla ultima locuinţă comună a soţilor, fiind însoţită de următoarele documente:
  • Certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;
  • Documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;
  • Declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul ambilor soţi înscris în actele de identitate;
  • Livret de familie
  • Dosar plic

Taxe

Taxă procedură divorţ: 506,7 lei
Taxa se achită la caseria Direcţiei Fiscale Braşov.

Observatii

În cazul cetăţenilor străini certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.
În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divort se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
Ofiţerul de stare civilă delegat înregistreză cererea de divorţ în ziua în care a fost primită şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.
Dacă soţii nu se prezintă împreună, după termenul prevăzut, dosarul de divort se clasează.
În situaţia în care se constată că soţii nu se înteleg asupra numelui de familie pe care sa îl poarte după divorţ, ofiterul de stare civilă delegat întocmeşte un referat, prin care se propune primarului să emită dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată.

Adresă: B-dul. Eroilor, nr. 8
Telefon: +40 268 416.550 tasta 9 int. 251, +40 268 405.000 tasta 9 int. 251
E-mail: transcrieri@spclepbv.ro,
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).