Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14..

Acte necesare

 • Cerere tip CUDF - completată cu: - regim de înălțime, suprafața constuită la sol, suprafața desfășurată, suprafața utilă, suprafața locuibilă, număr locuri de parcare, dependențe
 • Anexe Cerere tip CUDF
 • PENTRU CONSTRUCȚII NOI ȘI EXTINDERI - PAD (Plan de Amplasament și Delimitare a imobilului) cu suprafața construită la sol și suprafața desfășurată a construcției/iilor
 • Copie act identitate
 • Autorizaţie de construcţie - copie;
 • Extras de Carte Funciară în original nu mai vechi de 30 de zile;
 • Proces Verbal de recepţie finală
 • Anunț începerea lucrărilor - PMBV
 • Anunț începerea lucrărilor - ISC
 • Adeverință care să ateste achitarea cotelor parte datorate la ISC
 • Declaraţie valorică + deviz valoare finală și/sau expertiza valorică, notă contabilă;
 • Certificat de performanţă energetică
 • Referatele de specialități întocmite de proiectant și dirigintele de șantier cu privire la modul cum s-a realizat lucrarea
 • Memoriu de arhitectură
 • Plan de încadrare în zonă
  Plan de situație
  Plan subsol
  Plan demisol
  Plan parter
  Plan etaj, mansardă etc.
  Fațadă principală
  Fațadă laterală dreapta
  Fațadă laterală stângă
  Fațadă posterioară

Taxe

Valoarea taxei de regularizare la Inspectoratul de Construcţii - 0,1% şi 0,5% din valoarea lucrărilor
Valoarea taxei de certificat de atestare edificare construcţie este în funcție de suprafața din C.F. Taxa se plătește la depunere.
Valoarea taxei pentru eliberarea certificatului de atestare edificare construcţie:
- Până la 150 mp, inclusiv - 6,60 lei
- Între 151 si 250 mp, inclusiv - 7,70 lei
- Între 251 si 500 mp, inclusiv - 9,90 lei
- Între 501 si 750 mp, inclusiv - 13,20 lei
- Între 751 si 1000 mp, inclusiv - 15,39 lei
- Peste 1000 mp, - 15,39 lei + 0,01 lei mp pentru fiecare mp care depăşeşte 1000 mp

Observatii

Solicitant
- persoană fizică
- persoană juridică
Formulare completate de solicitant
- Cerere pentru eliberarea certificatului de dare în folosinţă
- Declaraţie persoană fizică/juridică
- Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).