Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14..
Toată documentaţia se va prezenta în dublu exemplar şi se întocmeşte în conformitate cu Legea 50/1991 şi Ordinul 839/2009.

Acte necesare

 • Certificatul de Urbanism în copie
 • Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în original sau copie legalizată
 • Documentaţia tehnică D.T. în 2 exemplare
 • Avizele acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie
 • Studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii
  + Taxa AC
 • D.T.A.D. care cuprinde aceleaşi documente menţionate la alin. anterior precum şi certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie)
  + Taxe AD
 • Cerere tip A.C. / A.D.
 • Anunţ începere lucrări Cerere AC / AD
 • Extras CF în original – nu mai vechi de 30 zile

Taxe

Taxe pentru persoană fizică și persoană juridică:

Pentru orice construcție cu destinație de locuință valoarea taxei este de 0,5% din valoarea de investiție fără TVA.
Pentru orice altă destinație valoarea taxei este de 1% din valoarea de investiție fără TVA.
Pentru organizare șantier valoarea taxei este de 3% din valoarea de investiție fără TVA.

Observatii

Solicitant
- persoană fizică
- persoană juridică Formulare completate de solicitant:
- Cererea pt. eliberarea AC/AD completată şi semnată de proprietarul tabular (cel care figurează în CF)
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).