Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru depunerea documentaţiei, obţinerea de informaţii de specialitate şi eliberarea certificatului de urbanism sunt disponibile două variante:

DIRECT - Depunere documentație direct la Centrul de informații pentru Cetățeni:

- OPIS documente depuse DESCARCA OPIS
- Cerere tip DESCARCA CERERE
- Copie act de identitate/CUI
- Si dupa caz:

1. Pentru schimbări de destinaţie, firme pe faţadă, amenajări interioare, mansardare, etajare, desfiinţări;:
- Extras de carte funciară pentru informare – nu mai vechi de 30 de zile (eliberat, la cerere, de OCPI Braşov);
- Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan (eliberat, la cerere, de OCPI Braşov);

2. Pentru construire imobile, reglementări urbanistice (de informare), atunci când pe teren nu se regasesc alte construcţii, intrare în legalitate (construcţii neintabulate):
- Extras de carte funciară pentru informare – nu mai vechi de 30 de zile (eliberat, la cerere, de OCPI Braşov);
- Plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000. 1:1.000, 1:500, după caz (eliberat la cerere, de OCPI Braşov), conform art.19, lit.b.1 din Ordinul nr.839/2009);
- Planul topografic întocmit în sistemul de proiecţie Stereografică 1970, cu tabel de inventar de coordonate;

3. Pentru construcţii cu caracter provizoriu, respectiv terase, tonete, totem, ocupare domeniu public (descrierea activităţii):
- Extras de carte funciară pentru informare – nu mai vechi de 30 de zile (eliberat, la cerere, de OCPI Braşov) – pentru proprietate privată;
- Plan de situaţie cotat faţă de repere fixe;

OBS: In conformitate cu prevederile art 34 din Ordin 839/2009, documentația incompleta sau cu elemente de identificare insuficiente, se notifica in scris solicitantului in termen de 5 zile de la data inregistrarii si se restituie in vederea completarii.

ONLINE - Depunere documentație prin intermediul portalului de servicii, in cazul in care solicitantul deține cont de utilizator.

Formular online - Eliberare CU pentru schimbari de destinatie, firme de fatada, amenajari interioare, mansardare, etajare, desfiintari Formular online - Eliberare CU pentru construire imobile, reglementări urbanistice (de informare) atunci când pe teren nu se regasesc alte construcţii, intrare în legalitate (construcţii neintabulate) Formular online - Eliberare CU pentru constructii cu caracter provizoriu, respectiv terase, tonete, totem, ocupare domeniul public (descrierea activitatii)


Etape in depunerea, procesarea si eliberarea CU online:
  • Solicitantul compleaza toate campurile din formular, ataseaza documentele semnate şi scanate, apoi trimite formularul online apasand butonul TRIMITE.
  • Solicitantul primeste numărul de înregistrare în secţiunea " My BrasovCity "/"Documente Registratura" din portal (stadiul rezolvării documentului poate fi urmarit in aceasta sectiune).
  • Solicitantul primeste dispoziţia de plată în secţiunea personala "Taxe şi impozite"/"Sume datorate" din portal, in baza careia poate efectua plata online.
  • Dupa efectuarea platii, serviciul de specialitate va demara procedura de emitere a certificatului de urbanism.
  • Solicitantul va primi, in functie de optiunea selectata la completarea formularului, certificatul de urbanism:
    - semnat eletronic in contul personal din portal
    - prin posta

Taxe

Valoarea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban:
- Până la 150 mp, inclusiv - 6,60 lei
- Între 151 si 250 mp, inclusiv - 7,70 lei
- Între 251 si 500 mp, inclusiv - 9,90 lei
- Între 501 si 750 mp, inclusiv - 13,20 lei
- Între 751 si 1000 mp, inclusiv - 15,39 lei
- Peste 1000 mp, - 15,39 lei + 0,01 lei mp pentru fiecare mp care depăşeşte 1000 mp

Observatii

Solicitant
- persoană fizică
- persoană juridică
Extrasul de Carte Funciară se obţine de la:
- O.C.P.I.
- Biroul de Carte Funciară Braşov str. Zizinului nr. 46
Tipurile de construcţii:
- Construcţii individuale
- Construcţii colective
- Construcţii şi demolări
- Reclamă şi publicitate (chioşcuri şi construcţii cu caracter provizoriu)
- Împrejmuiri
Taxele se pot plăti online sau la casierie, la subsolul clădirii.
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).