Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Întocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul, pe baza

Acte necesare

 • 1.certificatului medical constatator al decesului (original şi o copie xerox). Declararea decesului poate fi făcută de membrii familiei decedatului sau, în lipsa acestora, de una dintre următoarele persoane:
  a) medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
  b) orice persoană care are cunoștință despre deces.
  Obs. Certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura și parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ștampila unității sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule.
 • 2.documentul de identitate al persoanei decedate (original şi copie xerox)
 • 3.certificatul de naștere și de căsătorie, după caz (original şi copie xerox)
 • 4. după caz, documentul de evidență militară al celui decedat (pentru persoane sub 60 de ani)
 • 5.cartea de identitate privind declarantul (original şi copie xerox)
 • Obs.În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă și/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum și datele de stare civilă ale decedatului
 • Anexa 1
 • Declaraţie certificat naştere - căsătorie
 • Declaraţie act identitate - livret militar
 • Declaraţie întărziere
 • Observatii


  NOTA 1. Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei. În acest termen se cuprind atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face declarația.
  NOTA 2. Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, declararea se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.
  NOTA 3. În cazurile prevăzute la NOTA 2, pentru întocmirea actului de deces este necesară și dovada eliberată de poliție sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces.
  NOTA 4. În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul prevăzut la NOTA 1 sau, după caz, la NOTA 2, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declarația de deces se face în scris, arătând motivele întârzierii.

  - Declarantul completează formularul - Anexa - Declaraţie cu moştenitorii legali şi testamentari, în cazul în care decedatul a avut domiciliul pe raza Municipiului Braşov.
  Informaţie –Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov se află pe bld. Gării nr. 23 Braşov.

  Adresă: B-dul. Eroilor, nr. 8
  Telefon: +40 268 416.550 tasta 9 int. 181, +40 268 405.000 tasta 9 int. 181, +40 747 012.629
  E-mail: decese@spclepbv.ro
  Plată rapidă
  folosind cheia de securitate
  Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).