Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Acte necesare

  • Actele de identitate ale viitorilor soţi - originale şi copii;
  • Certificatele de naştere ale viitorilor soţi - originale şi copii;
  • Certificate medicale prenupțiale privind starea sănătăţii, valabile 14 zile inclusiv data căsătoriei, care trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana "se poate" sau "nu se poate" căsători;
  • Documente din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare dacă este cazul (certificat de deces sau sentinţa de divorţ) - originale şi copii;
  • Declaraţie soţi căsătorie
  • Anexă declaraţie căsătorie

Taxe

• Taxă oficiere căsătorie în repausul săptămânal, sâmbătă: 150 lei;
• Taxă oficiere căsătorie în repausul săptămânal, duminica: 320 lei;
• Taxă specială de permisiune înregistrări video/fotografie oficieri căsătorii: 40 lei;

Observatii

Formulare completate de solicitant
- Declaraţie de căsătorie.
IMPORTANT
1.
Actele se depun și se completeză declarația de căsătorie cu 10 zile calendaristice înainte de data oficierii căsătoriei, luându-se în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua căsătoriei.
2.
La depunerea actelor este obligatorie prezenţa ambilor soţi.
Contravenţii
1) Constituie contravenţie la regimul actelor de stare civilă următoarea faptă (Legea 119 /1996, republicată, art.66)
f) omiterea declarării, în faţa ofiterului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact.

Adresă: B-dul. Eroilor, nr. 8
Telefon: +40 268 416.550 tasta 9 int. 168, +40 268 405.000 tasta 9 int. 168
E-mail: casatorii@spclepbv.ro
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).