Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Acte necesare

  • Actele de identitate ale viitorilor soţi - originale şi copii;
  • Certificatele de naştere ale viitorilor soţi - originale şi copii;
  • Certificate medicale prenupțiale privind starea sănătăţii, valabile 30 zile trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana "se poate" sau "nu se poate" căsători;
  • Documente din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare dacă este cazul (certificat de deces sau sentinţa de divorţ) - originale şi copii;
  • Declaraţie soţi căsătorie
  • Anexă declaraţie căsătorie

Taxe

• Taxă oficiere căsătorie în repausul săptămânal, sâmbătă: 150 lei;
• Taxă oficiere căsătorie în repausul săptămânal, duminica: 320 lei;
• Taxă specială de permisiune înregistrări video/fotografie oficieri căsătorii: 40 lei;
• Taxă pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului instituției, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele şi alte locuri în aer liber - 1.000 lei;

Observatii

Formulare completate de solicitant
- Declaraţie de căsătorie.
IMPORTANT
La depunerea actelor este obligatorie prezenţa ambilor soţi.
Contravenţii
1) Constituie contravenţie la regimul actelor de stare civilă următoarea faptă (Legea 119 /1996, republicată, art.66)
f) omiterea declarării, în faţa ofiterului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact.

Adresă: B-dul. Eroilor, nr. 8
Telefon: +40 268 416.550 tasta 9 int. 168, +40 268 405.000 tasta 9 int. 168
E-mail: casatorii@spclepbv.ro
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).