Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Acte necesare

  • Certificat medical costatator al naşterii;
  • Actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mama - original si copie;
  • Declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul. În situația în care tatăl este minor acesta trebuie să aibă discernământ;
  • Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului - original şi copie, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume diferite, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, dată în faţa ofiterului de stare civilă;
  • În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini, sunt necesare documentele prevăzute mai sus precum şi următoarele; paşaportul părintelui cetăţean străin/ părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi copie şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare, precum şi certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi. Originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate / supralegalizate.;
  • Livretul de familie, după caz;
  • Declaraţie de întârziere
  • Declaraţie domiciliu copil
  • Sentinţă de desfacere a căsătoriei, după caz;
  • Declaratie domiciliu

Observatii

Actele se depun personal la Biroul Naşteri din cadrul Serviciului de Stare Civilă.

Formulare completate de solicitant
- Dacă părinţii nu au nume de familie comun sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi, în fața ofițerului de stare civilă, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.
- Declaraţie de recunoaştere a copilului de către tată - în cazul unui copil rezultat din afara căsătoriei - semnată de ambii părinţi
- Declararea naşterii se face în termen de 30 de zile pentru copilul născut viu şi în termen de 3 de zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la data naşterii. În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere.
- Declaraţie privind stabilireaa domiciliului copilului pentru cazul în care părinţii au domicilii diferite.

Adresă: B-dul. Eroilor, nr. 8
Telefon: +40 268 416.550 tasta 9 int. 166, +40 268 405.000 tasta 9 int. 166
E-mail: nasteri@spclepbv.ro
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).