Depunere declaratie pentru stabilirea impozitului pe spectacole persoane fizice

Informaţii

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

Acte necesare

Formular online

Formular online

Taxe

Conform cu declaraţia decont

Observații

Solicitant: persoană fizică

Formulare completate de solicitant: ITL0029, Model cerere, Model Proces verbal

Documentele comunicate, se vor prelucra în evidenţa fiscală în termen de maxim 45 de zile, conform prevederilor legale în vigoare.