Solicitare transfer dosar auto pentru persoane fizice

Informaţii

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

Acte necesare

Formular online

Formular online

Taxe

Dosarul auto se va expedia prin poştă cu confirmare de primire la sediul primăriei unde îşi are domiciliul contribuabilului.

Observații

Solicitant: persoană fizică

Formulare completate de solicitant: Cerere eliberare dovadă de plată

Documentele comunicate, se vor prelucra în evidenţa fiscală în termen de maxim 15 de zile, conform prevederilor legale în vigoare.