Formular online – certificat fiscal pentru persoane fizice

Informaţii

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

Acte necesare

Formular online

Formular online

Taxe

Nu este cazul.

Observații

Solicitant: persoană fizică

Formulare completate de solicitant: formularul online

Se va ataşa obligatoriu copie după actul de identitate

Pentru coproprietarii aceluiaşi imobil este necesară transmiterea solicitării din contul electronic al fiecărui coproprietar

Certificatul de atestare fiscală se eliberează în 2 zile lucrătoare de la depunerea actelor