Depunere declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren pentru persoane fizice

Informaţii

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

Acte necesare

Formular online

Formular online

Taxe

În baza declaraţiei depuse, se va emite decizia de impunere care va conţine obligaţiile de plată datorate.

Decizia de impunere se va expedia prin poştă cu confirmare de primire.

Observații

Solicitant: persoană fizică

Formulare completate de solicitant: ITL003

Documentele comunicate, se vor prelucra în evidenţa fiscală în termen de maxim 45 de zile, conform prevederilor legale în vigoare.