Depunere declaratie pentru scoaterea din evidenţă a cladirilor pentru persoane fizice

Informaţii

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

Acte necesare

Formular online

Formular online

Taxe

În baza declaraţiei depuse, se va emite decizia de impunere care va conţine obligaţiile de plată care s-au dat la scădere, aferente clădirii încetate.

Decizia de impunere se va expedia prin poştă cu confirmare de primire.

Observații

Solicitant: persoană fizică

Formulare completate de solicitant: cerere de scoatere din evidenţă a unei clădiri

Documentele comunicate, se vor prelucra în evidenţa fiscală în termen de maxim 45 de zile, conform prevederilor legale în vigoare.