Cerere pentru eliberarea unei dovezi de plată pentru persoane fizice

Informaţii

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

Acte necesare

Formular online

Formular online

Taxe

Decizia se va expedia prin poştă cu confirmare de primire.

Observații

Solicitant: persoană fizică

Formulare completate de solicitant: Cerere eliberare dovadă de plată

Documentele comunicate, se vor prelucra în evidenţa fiscală în termen de maxim 30 de zile, conform prevederilor legale în vigoare.